Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 05/08/2022, 13:00
Bình Dương: Phấn đấu đến năm 2030 80% gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập"
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/08/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2022 - 2030".

Theo đó, Kế hoạch phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025, 100% cán bộ và hội viên của Hội Khuyến học tỉnh được học tập và quán triệt nội dung đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030; 70% gia đình được công nhận đạt danh hiệu "Gia đình học tập", 65% cộng đồng (khu, ấp) được công nhận đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập", 80% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận danh hiệu "Đơn vị học tập"; 40% người lao động trong "Gia đình học tập", "Cộng đồng học tập"; 60% cán bộ, công nhân viên trong "Đơn vị học tập" trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu "Công dân học tập"…

Đến năm 2030, phấn đấu 80% gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập", 70% cộng đồng (khu, ấp) được công nhận đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập", 90% các tổ chức cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận đạt danh hiệu "Đơn vị học tập"; 60% người lao động trong "Gia đình học tập", "Cộng đồng khu ấp học tập"; 80% cán bộ, công chức trong "Đơn vị học tập" cấp xã đạt danh hiệu "Công dân học tập"; 70% cán bộ làm công tác khuyến học cấp xã tham gia tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật.

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan triển khai các nhiệm vụ và giải pháp để nhân rộng các mô hình học tập trong xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", " Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập", "Công dân học tập" trong cộng đồng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập…

Song song đó, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh để đạt mục tiêu đến năm 2030; triển khai quán triệt bộ tiêu chí các mô hình học tập của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam theo hướng nâng cao chất lượng đến các Hội cơ sở. Đồng thời, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của chương trình; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình.

Kế hoạch 

Lượt người xem:  Views:   272
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành