Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 28/06/2022, 22:00
Nâng cao ý thức và trách nhiệm trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/06/2022 | Đoan Trang

​TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch ban hành nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân, gia đình, toàn xã hội để chủ động phòng ngừa và giải quyết tình trạng nghiện ma túy. Đồng thời nâng cao kiến thức, nhận thức về nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy cho cán bộ các cấp, các ngành liên quan để có sự quan tâm đầu tư và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện góp phần ngăn chặn, làm giảm cơ bản tệ nạn nghiện ma túy và giảm đến mức thấp nhất tác hại của nghiện ma túy đến sức khỏe, đời sống kinh tế gia đình và trật tự an toàn xã hội. Tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy hiệu quả và bền vững, góp phần làm giảm người nghiện và từng bước ngăn chặn người nghiện mới phát sinh trên địa bàn; đảm bảo các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác cai nghiện và người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu: 100% cơ sở cai nghiện ma túy (kể cả cơ sở cai nghiện bắt buộc và tự nguyện) đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật. Xem xét thành lập thêm các điểm điều trị Methadone ở các địa phương có nhiều người nghiện ma túy và các địa phương chưa thành lập các điểm điều trị Methadone để người nghiện dễ dàng tiếp cận và điều trị. Tuyên truyền giáo dục, vận động cam kết cai nghiện cho 80% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các hình thức phù hợp. Hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho 40% người sau cai nghiện ma túy. 100% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai tại các cơ sở cai nghiện và xã, phường, thị trấn được tập huấn, đào tạo cơ bản và nâng cao về kỹ năng, nghiệp vụ. 100% người hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện của tỉnh được quản lý, tư vấn, giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức phù hợp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai, trực tiếp quản lý chỉ đạo, điều hành cơ sở cai nghiện của tỉnh hoạt động có hiệu quả.

Song song đó, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các văn bản pháp quy về cai nghiện và quản lý sau cai của Chính phủ, các Bộ, ngành để tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đảm bảo thực hiện tốt công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ các đơn vị trực thuộc; phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các hình thức và biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng, tổ chức quản lý sau cai tại nơi cư trú.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp xây dựng, lồng ghép công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại cơ sở cai nghiện ma túy; chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma tuý đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy" theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội…

Kế hoạch ​​

Lượt người xem:  Views:   211
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành