Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 10/09/2020, 16:00
Thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/09/2020 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu đáp ứng kịp thời yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong hướng dẫn xác lập quyền các đối tượng sở hữu trí tuệ, ưu tiên cho các sản phẩm của tỉnh thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ giá trị tài sản trí tuệ cho đối tượng: Quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền đối với giống cây trồng; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Số lượng đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp của cá nhân, tổ chức trong tỉnh tăng trung bình từ 3 đến 5%/năm. Số lượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng của cá nhân, tổ chức trong tỉnh tăng trung bình 3%/năm.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai rà soát, sửa đổi bổ sung chính sách về sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả và quyền đối với giống cây trồng; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ; khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ; phát triển các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động sở hữu trí tuệ. Tích cực hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; tham mưu, tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch vào năm 2025 và tổng kết Kế hoạch vào năm 2030; định kỳ hàng năm (trước ngày 20/11), tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh.​

Tải về Kế hoạch ​

Lượt người xem:  Views:   598
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành