Tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 22/06/2020, 18:00
Xây dựng Cổng thông thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/06/2020 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Đề án xây dựng Cổng thông thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Bình Dương.

​Theo đó, mục tiêu của Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bình Dương; quản lý, khai thác, vận hành Cổng thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương; xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến giáo dục pháp luật để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bình Dương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ PBGDPL thông qua ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công tác PBGDPL; xây dựng hệ thống đảm bảo đầy đủ các tính năng cơ bản, giao diện thân thiện, phù hợp với đa số các trình duyệt thông dụng hiện nay, tùy ứng tốt trên các thiết bị và sử dụng tên miền con của binhduong.gov.vn là pbgdpl.binhduong.gov.vn để truy cập Cổng thông tin điện tử PBGDPL.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin điện tử về PBGDPL.​

Quyết định ​​

Lượt người xem:  Views:   632
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chỉ đạo điều hành