Thông tin tuyên truyền
 
(TTĐT) - Ngày 06-4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 33/2009/NĐ-CP  thay thế cho Nghị định 166/2007/NĐ-CP về việc Quy định mức lương tối thiểu chung, theo đó từ ngày 01-5-2009 mức lương tối thiểu chung sẽ tăng từ 540.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng.
 
 
(TTĐT)-Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21/1/2009 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.  Để đáp ứng nhu cầu thông tin bạn đọc, BBT Website xin đăng toàn văn Chỉ thị.
 
 
(TTĐT) - Bộ Thông Tin và Truyền Thông vừa ban hành Thông tư 13/2009/TT-BTTTT về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập bao gồm dịch vụ thư cơ bản trong nước và quốc tế (gồm cả bưu thiếp), có khối lượng đơn chiếc đến hai kilôgram do Nhà nước đặt hàng Bưu chính Việt Nam cung ứng.
 
 
(TTĐT) - Đây là một trong những quy định mới của Nghị định 31/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng con dấu vừa được Chính phủ ban hành ngày 01-4.
 
 
(TTĐT) - Ngày 30-3 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 66/2009/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam (gọi chung là lệ phí xuất nhập cảnh) thay thế cho các thông tư quy  định về vấn đề này  đã ban hành trước đây.
 
 

(TTĐT)-Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 48/2009/TTg ngày 31/03/2009 về Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)  trong hoạt động cơ quan nhà nước (CQNN) giai đoạn 2009-2010 (Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2009).

 
 
(TTĐT) - Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg về Chế độ trợ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê.
 
 
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa quyết định tăng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phôi thép, sắt thép từ 1/4/2009.
 
 
(Chinhphu.vn) - Để triển khai có hiệu quả Pháp lệnh Công an xã (CAX) có hiệu lực từ ngày 1/7/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới.
 
 
(Chinhphu.vn) - Ngày 23/3, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2009/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo đó, số tiền từ quỹ sẽ được sử dụng vào mục đích điều hoà giá thị trường, bình ổn giá bán lẻ trong nước khi giá thế giới có những biến động tăng giảm bất thường.