Thông tin tuyên truyền
 
TTĐT - Từ 30/6/2011, người điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá khổ giới hạn của cầu, đường nhưng không có giấy phép lưu hành, điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định... sẽ bị phạt từ 2-3 triệu đồng.
 
 
 
TTĐT - Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đến đoàn viên thanh niên – học sinh sinh viên trong khối các kiến thức về pháp luật lao động, ngày 27/5, Đoàn khối các cơ quan tỉnh sẽ tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật lao động năm 2011.
 
 
TTĐT - Ngày 17/5/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức. Theo đó, công chức tự ý nghỉ việc từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp thì sẽ bị buộc thôi việc.
 
 
 
TTĐT - Ngày 06/5/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 30/2011/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự của các đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
 
TTĐT - Ngày 13/5/2011, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi “Quy chế thưởng, phạt tiến độ thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng đối với công trình có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương” ban hành kèm theo Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND tỉnh (gọi tắt là Quy chế).
 
 
TTĐT - Ngày 10/5/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 677/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020”.
 
 
TTĐT - Ô nhiễm môi trường do khí xả động cơ gây ra đã là mối quan tâm của của nhiều quốc gia từ lúc nền công nghiệp ô tô bắt đầu phát triển. Để giới hạn nồng độ ô nhiễm môi trường do khí xả ô tô gây ra, ngày 15/04/2011, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.
 
 
TTĐT - Nhằm động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tìm hiểu pháp luật, nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 249/KH-STP tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Trợ giúp pháp lý năm 2011 trên địa bàn tỉnh cho đối tượng là người dân sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh.
 
 
TTĐT - Ngày 25/3/2011, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 741/KH-UBND Phát động phong trào thi đua tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 
 
TTĐT – Ngày 08/4/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2011/TT-BTC, hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn quy định tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ.