Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 29/12/2022, 16:00
Chế độ hỗ trợ người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/12/2022 | Yến Nhi

TTĐT - ​HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2022, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Đối tượng hỗ trợ: người làm việc tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ cấp huyện (không áp dụng đối với đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về phụ cấp công vụ).

Mức hỗ trợ hàng tháng: 25% mức lương (Mức lương được tính bằng: lương cơ sở x hệ số lương hiện hưởng).

Đối với người làm việc giữ chức vụ lãnh đạo thì mỗi tháng được hỗ trợ thêm: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: 0,225 x mức lương cơ sở; Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: 0,175 x mức lương cơ sở. Chánh Văn phòng và Trưởng các Ban Hội Chữ thập đỏ tỉnh: 0,125 x mức lương cơ sở. Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng các Ban Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cấp huyện: 0,075 x mức lương cơ sở. Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cấp huyện: 0,05 x mức lương cơ sở. Riêng đối với thành phố trực thuộc tỉnh, mức hỗ trợ: 0,06 x mức lương cơ sở.

Nguồn kinh phí thực hiện: ngân sách Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Nghị quyết ​​

Lượt người xem:  Views:   255
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền