Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 10/01/2020, 16:00
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/01/2020 | Yến Nhi

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2020. 

Theo đo, mục tiêu của kế hoạch nhằm triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gắn với triển khai Đề án Thành phố thông minh; cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 của tỉnh. Đẩy mạnh công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gắn với thực hiện tinh giản biên chế và giải quyết chế độ, chính sách sau tinh giản.

Nội dung trọng tâm của kế hoạch: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính. Một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt từ 96% trở lên; 100% các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; được công khai, minh bạch theo quy định; 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy định)…

Kế hoạch số 6793/KH-UBND​​

 

​ 

Lượt người xem:  Views:   883
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền