Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 08/04/2024, 20:00
Chỉ tiêu ước tính chi phí phát triển và yếu tố hình thành doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất thực hiện dự án
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/04/2024 | Thảo Lam

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND quy định một số chỉ tiêu ước tính chi phí phát triển và các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển của thửa đất, khu đất thực hiện dự án trong xác định giá đất cụ thể theo phương pháp thặng dư trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2024.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng thẩm định giá đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đối với dự án chung cư, khu nhà ở cao tầng, dự án có quy mô dưới 500 căn hộ: Thời gian xây dựng 02 năm, tiến độ đầu tư xây dựng công trình: 40% năm thứ nhất, 60% năm thứ hai; thời gian xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình khác 02 năm, tiến độ đầu tư xây dựng năm thứ nhất: 40%, năm thứ hai: 60%.

Dự án có quy mô từ 500 căn hộ đến 1.000 căn hộ: Thời gian xây dựng công trình 03 năm; tiến độ đầu tư xây dựng công trình năm thứ nhất 30%, năm thứ hai 40%,  năm thứ ba 30%; thời gian xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình khác: 03 năm, tiến độ đầu tư xây dựng qua từng năm như sau: năm thứ nhất 0%; năm thứ hai 40%; năm thứ ba 60%.

Dự án có quy mô trên 1.000 căn hộ: Thời gian xây dựng 03 năm, tiến độ đầu tư xây dựng công trình năm thứ nhất 30%, năm thứ hai 30%, năm thứ ba 40%; thời gian xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình khác: 03 năm; tiến độ đầu tư xây dựng năm thứ nhất 0%, năm thứ hai 30%, năm thứ ba 70%.

Tính từ thời điểm bắt đầu bán hàng, dự án có quy mô dưới 500 căn hộ, bán hàng trong 02 năm với tỷ lệ năm thứ nhất 30%, năm thứ hai 70%. Dự án có quy mô từ 500 căn hộ đến 1.000 căn hộ, bán hàng trong 03 năm với tỷ lệ năm thứ nhất 30%, năm thứ hai 40%, năm thứ ba 30%. Dự án có quy mô trên 1.000 căn hộ, bán hàng trong 03 năm với tỷ lệ năm thứ nhất 30%, năm thứ hai 30%, năm thứ ba 40%.

Dự án kinh doanh khu nhà ở, đất ở liền kề, dự án có quy mô diện tích dưới 05 hecta: Thời gian xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: 02 năm, tiến độ đầu tư xây dựng năm thứ nhất 60%, năm thứ hai 40%. Thời gian xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng trên đất: 02 năm; tiến độ đầu tư xây dựng qua từng năm như sau: năm thứ nhất 30%; năm thứ hai 70%.

Dự án có quy mô diện tích từ 05 hecta đến dưới 20 hecta, thời gian xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: 02 năm; tiến độ đầu tư xây dựng năm thứ nhất 60%; năm thứ hai 40%. Thời gian xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng trên đất: 03 năm; tiến độ đầu tư xây dựng năm thứ nhất 20%, năm thứ hai 40%, năm thứ ba 40%.

Dự án có quy mô diện tích từ 20 hecta đến 50 hecta, thời gian xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: 02 năm; tiến độ đầu tư xây dựng năm thứ nhất 50%, năm thứ hai 50%. Thời gian xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng trên đất: 05 năm; tiến độ đầu tư xây dựng năm thứ nhất 10%; năm thứ hai 25%, năm thứ ba 25%, năm thứ tư 25%, năm thứ năm 15%.

Dự án có quy mô diện tích trên 50 hecta, thời gian xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: 03 năm; tiến độ đầu tư xây dựng năm thứ nhất 30%, năm thứ hai 40%, năm thứ ba 30%. Thời gian xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng trên đất: 06 năm; tiến độ đầu tư xây dựng năm thứ nhất 0%, năm thứ hai 10%, năm thứ ba 20%, năm thứ tư 30%, năm thứ năm 25%, năm thứ sáu 15%.

Từ năm thứ hai kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, tính từ thời điểm bắt đầu bán hàng, dự án có quy mô diện tích dưới 05 hecta, bán hàng trong 03 năm tính; tỷ lệ năm thứ nhất 30%, năm thứ hai 40%, năm thứ ba 30%. Dự án có quy mô diện tích từ 05 hecta đến dưới 20 hecta, bán hàng trong 04 năm; tỷ lệ năm thứ nhất 20%, năm thứ hai 30%, năm thứ ba 30%, năm thứ tư 20%. Dự án có quy mô diện tích từ 20 hecta đến 50 hecta, bán hàng trong 05 năm; tỷ lệ năm thứ nhất 15%, năm thứ hai 25%, năm thứ ba 30%; năm thứ tư 25%, năm thứ năm 05%. Riêng đối với dự án có quy mô diện tích trên 50 hecta, tính từ năm thứ ba kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thời gian bán hàng trong 04 năm tính từ thời điểm bắt đầu bán hàng; tỷ lệ năm thứ nhất 30%, năm thứ hai 40%, năm thứ ba 25%, năm thứ tư 05%.

Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, kể từ ngày được cho thuê đất, thời gian xây dựng, tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình xây dựng khác đối với dự án có quy mô từ 75 hecta trở xuống: 03 năm; tiến độ đầu tư xây dựng năm thứ nhất 40%, năm thứ hai 30%, năm thứ ba 30%. Dự án có quy mô trên 75 hecta đến 250 hecta: 04 năm; tiến độ đầu tư xây dựng năm thứ nhất 25%, năm thứ hai 25%, năm thứ ba 25%, năm thứ tư 25%. Dự án có quy mô trên 250 hecta đến 500 hecta: 05 năm; tiến độ đầu tư xây năm thứ nhất 20%, năm thứ hai 20%, năm thứ ba 20%, năm thứ tư 20%, năm thứ năm 20%. Dự án có quy mô trên 500 hecta: 05 năm; tiến độ đầu tư xây dựng năm thứ nhất 20%, năm thứ hai 20%, năm thứ ba 20%, năm thứ tư 20%, năm thứ năm 20%.

Quyết định​​

Lượt người xem:  Views:   719
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền