Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 14/03/2024, 14:00
Quy chế phối hợp trong công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/03/2024 | Thảo Lam

TTĐT - ​UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ, khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trong và ngoài tỉnh (gọi tắt Quy chế). 

Đối tượng áp dụng: UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trong và ngoài tỉnh.

Nội dung phối hợp: Tổ chức kêu gọi, vận động, quyên góp tiền, hiện vật hỗ trợ; tổ chức tiếp nhận, quản lý và phân phối tiền, hiện vật hỗ trợ; thực hiện rà soát, xác minh thông tin các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; xây dựng phương án và tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trong và ngoài tỉnh; phối hợp kiểm tra, giám sát công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Các hoạt động hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Các tổ chức, cá nhân vận động, đóng góp hỗ trợ theo nguyên tắc tự nguyện. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành được thực hiện đảm bảo không chồng chéo, có hiệu quả. Ban vận động tỉnh chủ trì phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh, UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cơ quan có liên quan quyết định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ theo chức năng nhiệm vụ được giao và phương thức vận động, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn, thực hiện công khai, kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động liên quan đến việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện.

Giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tỉnh ban hành quyết định Ban vận động cứu trợ tỉnh và ban hành quy chế hoặc sửa đổi bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vận động cứu trợ tỉnh đảm bảo thành phần theo thẩm quyền.

Đồng thời, tổ chức các đợt phát động kêu gọi, vận động tiếp nhận, quản lý và phân phối các nguồn vận động, tiếp nhận tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện; phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch phân phối nguồn vận động, tiếp nhận, tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; chủ trì đề xuất phương án sử dụng nguồn vận động, tiếp nhận phân phối và sử dụng tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; tổ chức, kiểm tra, giám sát các hoạt động vận động, hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.

Quy chế ​

Lượt người xem:  Views:   1053
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền