Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 08/03/2024, 18:00
Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bình Dương năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/03/2024 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024.​

​Theo đó, năm 2024, thực hiện chủ đề "Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột: công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững" của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tỉnh Bình Dương tập trung nâng cao chất lượng chuyển đổi số trên các lĩnh vựcphục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2030. Kế hoạch chuyển đổi số phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm gắn với bố trí nguồn lực phù hợp; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phải định lượng được, dễ triển khai, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, đôn đốc, nghiêm khắc phê bình những cá nhân, đơn vị chậm chễ, không theo đúng kế hoạch. 

Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin để tạo lập, phát triển, kết nối, chia sẻ dữ liệu số tạo tiền đề phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số dựa trên kết quả Đề án 06, gắn với cải cách hành chính và phát triển thành phố thông minh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp; phấn đấu đưa Bình Dương vào TOP 10 tỉnh, thành phố về chỉ số chuyển đổi số.

Cụ thể, đối với phát triển Chính quyền số, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan Nhà nước đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện, hồ sơ công việc được xử lý trực tuyến; số hóa, kết nối liên thông toàn trình cơ sở dữ liệu, phần mềm nghiệp vụ hỗ trợ xử lý toàn trình trên môi trường mạng, cán bộ công chức, viên chức làm việc hoàn toàn trên môi trường mạng thông qua các nền tảng số của quốc gia và địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp với việc triển khai rà soát cắt giảm quy trình cung cấp trên 80% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện, trong đó có 65% cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ tỉnh đến địa phương; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; trên 50% người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ xa tại nhà không phải đến cơ quan Nhà nước; 100% cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử…

Đối với phát triển dữ liệu số, phấn đấu đạt 100% cơ quan Nhà nước của tỉnh tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; 100% sở, ban, ngành, địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và có kế hoạch, lộ trình cụ thể để xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục; 100% sở, ban, ngành, địa phương ban hành kế hoạch về dữ liệu mở, bao gồm danh mục dữ liệu mở, kế hoạch công bố dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước thuộc phạm vi quản lý và mức độ tối thiểu cần đạt được trong từng giai đoạn của kế hoạch; hình thành kho dữ liệu dùng chung được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và cung cấp dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước của tỉnh để phục vụ phát triển Chính quyền số, phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội…

Kế hoạch ​​​

Lượt người xem:  Views:   2377
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền