Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 19/01/2024, 17:00
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/01/2024 | Thảo Lam

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật (VPPL) thuộc lĩnh vực Nội vụ do UBND tỉnh ban hành. ​Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các VPPL: Chỉ thị số 30/1999/CT-UB ngày 30/9/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ; Chỉ thị số 25/2007/CT-UBND ngày 02/8/2007 của UBND tỉnh về triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Chỉ thị số 41/2007/CT-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 163/2004/QĐ-UB ngày 09/12/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Dĩ An; Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ chuyên trách và công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quyết định​

Lượt người xem:  Views:   216
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền