Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 30/10/2023, 14:00
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/10/2023 | Thảo Lam

TTĐT - ​Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (viết tắt là Hội đồng tỉnh) đề nghị các thành viên Hội đồng tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tham mưu và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao điểm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong tháng 10 và tháng 11/2023, với nhiều hình thức đa dạng và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với định hướng một số khẩu hiệu tuyên truyền: Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật; tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh; tích cực cải cách hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác truyền thông, phản ứng chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh.​

Lượt người xem:  Views:   7448
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền