Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 01/02/2023, 16:00
Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 trong quý II/2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/02/2023 | Yến Nhi

TTĐT - Hội đồng đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​​

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các nội dung trọng tâm: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của cấp sở, cấp huyện, cấp xã; tổ chức tự đánh giá chấm điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức thẩm định; điều tra xã hội học; điều tra khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số CCHC; công bố Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong quý II/2023.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC. Đồng thời tổ chức các hội nghị triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2022 cho các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; thực hiện công tác điều tra xã hội học để xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và bố trí kinh phí để tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2022 trong phạm vi trách nhiệm của mình theo hướng dẫn của Hội đồng đánh giá, Sở Nội vụ. Tự theo dõi, đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện, cấp xã và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng đánh giá, Sở Nội vụ. Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của đơn vị gửi Hội đồng đánh giá theo quy định…

Kế hoạch​ ​

Lượt người xem:  Views:   438
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền