Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 17/02/2023, 16:00
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/02/2023 | Thảo Lam

TTĐT - ​​Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/2/2022 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính. ​Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2022.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 25 Quyết định và 5 Chỉ thị: Quyết định số 41/1998/QĐ-TTg ngày 20/02/1998 về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài; Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28/12/1999 bổ sung, sửa đổi khoản a Điều 1 của Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; Quyết định số 08/2000/QĐ-TTg ngày 17/01/2000 về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; Quyết định số 139/2000/QĐ-TTg ngày 04/12/2000 ban hành Quy chế về Lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam; Quyết định số 06/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về giáo dục và đào tạo; Quyết định số 247/2003/QĐ-TTg ngày 19/11/2003 về chế độ ăn định lượng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đảm nhiệm công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, nguy hiểm trong lực lượng Công an nhân dân (CAND); Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37/2004/QH11 Khoá XI, kỳ họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục; Quyết định số 289/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005  về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc CAND chuyển ngành; Quyết định số 334/2005/QĐ-TTg ngày 15/12/2005  về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ"; Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 20/01/2006 về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010; Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001; Quyết định số 238/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006  ban hành Quy định về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông; Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020; Quyết định số 51/2007/QĐ-TTg ngày 12/4/2007 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010; Quyết định số 56/2007/QĐ-TTg ngày 03/5/2007 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010; Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25/5/2007 về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao; Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007 ban hành Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ; Quyết định số 146/2007/QĐ-TTg ngày 04/9/2007 ban hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát; Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg ngày 28/3/2008 phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010; Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/4/2009 ban hành "Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam"; Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20/4/2009 về miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng; Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016–2020; Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020; Chỉ thị số 35/2004/CT-TTg ngày 22/10/2004 về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài; Chỉ thị số 02/2006/CT-TTg ngày 23/01/2006 về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị số 15/2008/CT-TTg ngày 02/5/2008 về việc tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam; Chỉ thị số 24/2008/CT-TTg ngày 08/8/2008 về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập; Chỉ thị số 32/2008/CT-TTg ngày 11/11/2008 về việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị quyết số 16/2008/QH12 của Quốc hội.

Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện và tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cùng cấp ban hành thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành, đơn vị, địa phương mình có liên quan đến nội dung Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ để kịp thời tham mưu xử lý những nội dung không còn phù hợp trong các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.​​​​

Lượt người xem:  Views:   766
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền