Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 20/10/2022, 11:00
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/10/2022 | Đoan Trang

TTĐT - ​​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) n​​ăm 2022.​

Theo đó, Kế hoạch được triển khai nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng CBCCVC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, kỹ năng số của CBCCVC, các thành viên của Tổ Báo cáo viên chuyển đổi số cấp tỉnh và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương về chuyển đổi số; nâng cao, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số.

Thực hiện đối với cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện; CCVC chuyên trách, bán chuyên trách công nghệ thông tin; CCVC chuyên môn nghiệp vụ; thành viên của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Tổ Báo cáo viên chuyển đổi số cấp tỉnh và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương; tổ công nghệ số cộng đồng và người dân.

Phạm vi áp dụng: CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, bao gồm các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh; Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy; các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã; khối ngành dọc – lực lượng vũ trang cấp tỉnh; các Hội cấp tỉnh; viên chức ngành giáo dục, y tế.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp tại các Trường, Trung tâm công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và trực tuyến qua hình thức Hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning) và Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (Onetouch).

Giảng viên được mời là các chuyên gia đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các trường đại học, các Trung tâm công nghệ thông tin, các chuyên gia trong và ngoài tỉnh có kinh nghiệm về lĩnh vực chuyển đổi số. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai hội nghị, các khóa bồi dưỡng theo Kế hoạch này và các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, không gây lãng phí; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng về chuyển đổi số.

Đồng thời, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, biên soạn tài liệu phục vụ các khóa bồi dưỡng; chủ động cập nhật, nghiên cứu, triển khai các nội dung quy định, hướng dẫn bồi dưỡng về chuyển đổi số theo chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương đảm bảo phù hợp, hiệu quả.​​

Kế hoạch ​

Lượt người xem:  Views:   423
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền