Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 06/07/2022, 13:00
Thành lập Tổ giúp việc và Tổ báo cáo viên chuyển đổi số
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/07/2022 | Phương Chi

TTĐT - ​Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương (Ban Chỉ đạo) ban hành các Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo và Tổ Báo cáo viên chuyển đổi số cấp tỉnh.

Hai tổ do ông Nguyễn Hữu Yên - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng.

Tổ giúp việc gồm 26 thành viên, có nhiệm vụ tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch hàng năm của Ban Chỉ đạo.

Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo; tham mưu đề xuất, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện các chủ trương, chương trình, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch và giải pháp thúc đẩy Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương.

Đồng thời chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ hoạt động, cuộc họp của Ban Chỉ đạo; tổng hợp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, phát triển Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương để tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo; tổng hợp tình hình, kết luận, chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện…

Tổ báo cáo viên có 32 thành viên, thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia các lớp bồi dưỡng, chủ động nghiên cứu về công tác chuyển đổi số nói chung và ngành, lĩnh vực nói riêng do Trung ương, tỉnh chỉ đạo, tổ chức và triển khai; tham gia bồi dưỡng cập nhật kiến thức, lớp đào tạo về chuyển đổi số, đô thị thông minh trong các chương trình hợp tác trong và ngoài nước giữa các tỉnh kết nghĩa với tỉnh Bình Dương. Tham gia báo cáo, báo cáo chuyên đề tại các hội thảo, hội nghị do các cấp, các ngành tổ chức có nội dung về chuyển đổi số do Tổ trưởng phân công hoặc được mời đích danh. Tham gia giúp các cấp bồi dưỡng chuyển đổi số cho mạng lưới công nghệ số cộng đồng, Tổ Công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số và khi tham gia các hoạt động trên môi trường số. Tham gia tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo kế hoạch hàng năm, đặc biệt tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu để ra quyết định, hoạch định chính sách và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Tổ trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ thành viên, tổ chức hội nghị cập nhật thông tin, tổ chức sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất, định kỳ báo cáo kết quả hoạt động cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.​

Quyết định 74​

Quyết định 75​​​​​

Lượt người xem:  Views:   218
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền