Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 10/05/2022, 15:00
Phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng trong khu công nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/05/2022 | Yến Nhi

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND về việc phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2022.

​​Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương thực hiện thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng của các khu công nghiệp; thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng trong khu công nghiệp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương có trách nhiệm thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch để thực hiện thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch theo phân cấp; tổ chức thực hiện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch theo phân cấp đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được phân cấp.

Quyết định 

Lượt người xem:  Views:   371
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền