Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 10/01/2022, 16:00
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 giữ nguyên như năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/01/2022 | Yến Nhi

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2022 và thay thế Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và bãi bỏ nội dung số 2 tại Công văn số 2640/UBND-KT ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc áp dụng Bảng giá các loại đất và hệ số điều chỉnh giá đất (K) trên địa bàn thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên.

Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (sau đây viết tắt là hệ số K) năm 2022 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đối tượng áp dụng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể; tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các cơ quan, tố chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Khi xác định giá trị thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong bảng giá đất) thì áp dụng hệ số K để thực hiện. Thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo. Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công.

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 giữ nguyên như 2021.

Nguyên tắc xác định giá các loại đất theo hệ số K:

2022-01-10_143945.jpg

Tính bổ sung hệ số tăng thêm: Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất dưới 4,0 lần hoặc không xác định rõ hệ số sử dụng đất, thì được áp dụng hệ số K. Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 4,0 đến dưới 6,0 lần thì hệ số K được tính tăng thêm 5%. Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 6,0 đến dưới 8,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 10%. Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 8,0 đến dưới 10,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 15%. Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 10,0 đến dưới 11,5 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 20%. Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 11,5 đến dưới 13,0 lần thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 25%. Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 13,0 trở lên thì hệ số điều chỉnh giá đất được tính tăng thêm 30%.

Quyết định 

Lượt người xem:  Views:   345
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền