Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 15/04/2021, 17:00
Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 30.000 doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/04/2021 | Yến Nhi

TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (gọi tắt là Chương trình).​

Mục tiêu của Chương trình nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là doanh nghiệp SMEs); tối ưu hoá hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 50.000 người được tiếp cận Chương trình, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp và 30.000 doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Đồng thời thiết lập được mạng lưới chuyên gia gồm 100 tổ chức, cá nhân tư vấn thúc đẩy chuyến đổi số.

Chương trình áp dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hoặc các doanh nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện, trường có các công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Các nhiệm trọng tâm: Lựa chọn các nền tảng xuất sắc tham gia Chương trình; xây dựng, vận hành Cổng thông tin điện tử của Chương trình; truyền thông, tuyên truyền; triển khai các khoá tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; tổ chức hội thảo, hội nghị và phối hợp với các Bộ, ban ngành, địa phương và các hiệp hội, các bên có liên quan để triên khai; xây dựng các tài liệu, công cụ, cơ sở dữ liệu hỗ trợ; tổ chức mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đối số cho doanh nghiệp SMEs.

Cục Tin học hóa chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với Cục Tin học hoá triển khai các nội dung của Chương trình trên địa bàn tỉnh, thành phố; là đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn để triển khai các nội dung của Chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số. Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố có chính sách, bố trí nguồn lực để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong tỉnh, thành phố mình tham gia.

Chương trình

Lượt người xem:  Views:   299
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền