Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 12/01/2021, 19:00
Điểm mới trong quy định về phòng cháy, chữa cháy
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/01/2021 | Nguyễn Hạnh

TTĐT - Từ ngày 10/01/2021, Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC (gọi tắt là Nghị định 136) chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, phù hợp với thực tiễn.​​

Nghị định 136 thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Nghị định 136 gồm 9 chương và 54 điều với 9 phụ lục kèm theo. So với Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, Nghị định số 136 giữ nguyên 01 điều, sửa đổi, bổ sung 47 điều, bãi bỏ 10 điều, xây dựng mới 06 điều. Đồng thời sửa đổi, bổ sung 05 phụ lục, bãi bỏ 01 phụ lục và xây dựng mới 04 phụ lục.

Nghị định 136 tập trung vào cụ thể hóa điều kiện phòng cháy cho các cơ sở, đối tượng. Chẳng hạn như quy định có thiết kế và phải được thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với khu dân cư xây dựng mới; quy định rõ một số điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đối với hộ gia đình vừa ở vừa sản xuất, kinh doanh...

Đặc biệt, Nghị định 136 đã bổ sung một số loại hình cơ sở vào danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC (phụ lục I) là: Nhà trọ, trường tiểu học, THCS; nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì cháy được của hộ gia đình; cửa hàng tiện ích...

Điểm đáng chú ý của Nghị định 136 là bỏ quy định phương tiện từ 4-9 chỗ ngồi phải trang bị bình chữa cháy. Theo quy định mới, phương tiện từ 4-9 chỗ ngồi chỉ cần tuân thủ điều kiện hoạt động đã được kiểm định, vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên xe bảo đảm an toàn PCCC. Đây là một trong những điểm được nhiều chủ phương tiện, các công ty lên tiếng góp ý cần sửa đổi nhiều năm nay.

Nghị định 36 cũng có nhiều điểm bổ sung, hướng tới việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chính quyền địa phương, phù hợp theo phương châm "4 tại chỗ" trong công tác PCCC là: Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Về công tác kiểm tra, Nghị định 136 quy định theo hướng giảm số lần Cảnh sát PCCC kiểm tra định kỳ cơ sở trong năm, thay vào đó tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, lãnh đạo UBND cấp xã, chủ phương tiện cơ giới, chủ hộ gia đình, chủ rừng... Ngay chính trong điều kiện an toàn PCCC đối với khu dân cư cũng nêu rõ do Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Cụ thể, tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định Cảnh sát PCCC kiểm tra an toàn PCCC định kỳ hằng quý đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Còn tại Nghị định 136 chỉ nêu, cơ quan Công an có trách nhiệm kiểm tra an toàn PCCC định kỳ 6 tháng/lần đối với các cơ sở thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Tức là số lần kiểm tra của cơ quan Công an đối với những cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ giảm một nửa so với quy định trước đây.

Nghị định 136 cũng quy định danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý (phụ lục IV), bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an. Đáng chú ý, tại Điểm c, Khoản 3, Điều 16 của Nghị định 136 một lần nữa đã nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương khi quy định rõ, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC định kỳ 1 năm/lần.

Quy định này sẽ giúp chính quyền địa phương bám sát địa bàn hơn, có chỉ đạo, biện pháp kịp thời, sát với tình hình thực tế tại địa bàn quản lý. Qua đó, cùng với lực lượng Công an, Quân sự, người đứng đầu các khu phố tạo thành những mạng lưới phòng cháy tại cơ sở, có khả năng xử lý bước đầu các đám cháy vừa bùng phát nhằm hạn chế các vụ cháy lớn xảy ra.​​

Nghị định 136​ ​

Lượt người xem:  Views:   391
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền