Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 03/04/2020, 22:00
Bình Dương xây dựng nông thôn mới: Đáp ứng các mục tiêu của phát triển bền vững
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/04/2020 | Yến Nhi - Đoan Trang

TTĐT - ​Cuối năm 2019, Bình Dương cán đích mục tiêu 46/46 xã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Cùng với đó là sự chuyển mình, đổi thay mạnh mẽ ở những vùng nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị được rút ngắn. Trên nền tảng thành tựu đạt được, năm 2020 và giai đoạn tiếp theo Bình Dương xác định xây dựng nông thôn toàn diện, đáp ứng các mục tiêu của phát triển bền vững ở tất cả các cấp.​

Nông thôn khởi sắc

Nhiệm vụ trọng tâm và hàng đầu của chương trình XDNTM là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Để thực hiện mục tiêu đó, Bình Dương đã có sự đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm; nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả tạo ra bước đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế. Trong đó, chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội, từ đó diện mạo các vùng nông thôn chuyển biến rõ nét. Trong 10 năm (2010-2020) thực hiện phong trào giao thông nông thôn, toàn tỉnh đã dặm vá, nâng cấp sửa chữa 46% tuyến đường giao thông nông thôn, 100% tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện, 100% tuyến đường trục ấp và đường liên ấp được được nhựa hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy tiêu thụ nông sản, hàng hóa quy mô lớn; đồng thời thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn.

Có thể nói sau 10 năm XDNTM, nông thôn Bình Dương đã có sự thay đổi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của người dân nông thôn được tăng cường; mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố và phát triển; toàn tỉnh đã có 100% số xã đạt chuẩn Y tế. Mạng lưới viễn thông, điện thoại di động, internet bao phủ mở rộng đến các ấp; 100% xã đều có nhà văn hóa ấp đạt tiêu chí. Hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục ở nông thôn tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nông thôn với tỷ lệ 66,3% trường học đạt chuẩn quốc gia; hạ tầng thương mại nông thôn được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa ở nông thôn.

NTM10NAM 1.jpg

Làm đường giao thông nông thôn ở xã Thanh An

Đi kèm với xây dựng hạ tầng nông thôn, việc tái cơ cấu sản xuất là vấn đề cần thiết. Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp (tỷ trọng tương ứng là công nghiệp 63,99%, dịch vụ 33%, nông nghiệp 3,01%,). Với việc tập trung tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, người dân nông thôn được tiếp cận nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp, có hiệu quả gắn với việc làm ổn định. Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp được nhiều doanh nghiệp, trang trại và hộ nông dân áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình kinh tế tập thể được quan tâm củng cố và phát triển. Toàn tỉnh có 152 Hợp tác xã (HTX) (trong đó có 72 HTX nằm trên địa bàn 46 xã XDNTM) với trên 55.000 thành viên; 89% xã có HTX hoạt động theo đúng luật HTX; có nhiều mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hoạt động có hiệu quả, được mở rộng đầu tư, kinh doanh.

NTM10NAM 2.jpg

NTM10NAM 3.jpg

Quy trình xử lý chuối xuất khẩu tại Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái

Thành quả rõ nét nhất sau 10 năm XDNTM là đời sống vật chất của người dân được nâng lên rõ rệt. Tỉnh Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương, riêng tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới của tỉnh đến cuối năm 2019 chỉ còn gần 1,2%; thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đạt 58 triệu đồng/người/năm (tăng 169% so với năm 2010); 100% nhà đạt chuẩn theo quy định Bộ Xây dựng, không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Bài học kinh nghiệm được các cấp ủy, chính quyền địa phương áp dụng thành công trong Phong trào XDNTM đó là phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự chủ của nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực góp vốn, góp công, hiến đất tham gia xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Tổng vốn đầu tư cho XDNTM giai đoạn 2011-2019 trên 25.722 tỷ đồng (trong đó các nguồn vốn huy động, vốn tín dụng và vốn đóng góp của cộng đồng dân cư chiếm 50,5%).

Tiếp tục huy động nguồn lực cho nông thôn mới

Năm 2020 được xác định là năm "tăng tốc", có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra, trong đó có các chỉ tiêu về XDNTM. Mục tiêu đề ra năm 2020 là có từ 12-15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; 100% huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM. Bình quân mỗi huyện, thị xã có từ 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Cùng với đó là những chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 70 - 75%. Công tác Y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân hứa hẹn sẽ có thêm những bước cải tiến với các tiêu chí phải đạt vào cuối năm 2020 là tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 7,5 người; số giường bệnh/vạn dân đạt 27 giường (không tính tuyến xã). Cải thiện nâng cao chất lượng đời sống cho người dân gắn với công tác an sinh xã hội, huy động mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững, hàng năm giải quyết việc làm cho 45.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm 1%/năm so với đầu năm.

NTM10NAM 4.jpg

Xây dựng NTM nhằm chăm lo đời sống của người dân ở nông thôn ngày một tốt hơn

Tỉnh xác định XDNTM năm 2020 và những năm tiếp theo phải gắn với nhiệm vụ phát triển bền vững trên cơ sở phát triển nông nghiệp theo hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ. Mục tiêu trọng tâm là tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với XDNTM, sản xuất nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ; chú trọng phát triển lâm nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững; tăng cường triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) và phát triển du lịch cộng đồng gắn với XDNTM. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa...

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM đề ra nhiều giải pháp, trong đó việc nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng thiết yếu nhằm đảm bảo tính kết nối, liên thông và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân nông thôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đồng thời tăng cường nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tập trung thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào chế biến nông sản theo chuỗi cung ứng và lĩnh vực phi nông nghiệp nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn, ổn định an sinh xã hội; nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

NTM10NAM 5.jpg

Mô hình trồng lan đem lại thu nhập cao cho người nông dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 – 2020, ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, cộng đồng dân cư trong XDNTM để chủ động xây dựng các phong trào giao thông nông thôn, phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự tại địa bàn cư trú; góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, tập trung huy động các nguồn lực nhằm đầu tư phát triển hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu. Chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất - chế biến và tiêu thụ; làm cơ sở thực hiện đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất. UBND các huyện, thị xã cần tập trung rà soát, đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025 Bình Dương sẽ có 50% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.​

Lượt người xem:  Views:   1877
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền