Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 01/01/2020, 15:00
Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/01/2020 | Yến Nhi

TTĐT - HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. ​

Chính sách áp dụng cho các đối tượng là cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp (có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp lần đầu) có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

Trong cùng một thời điểm nếu có nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước với cùng nội dung thì đối tượng hỗ trợ có quyền lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất theo chính sách hiện hành. Trường hợp một tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều nội dung khác nhau của chính sách thì sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng nội dung nếu đủ các điều kiện.

Quy định cũng nêu cụ thể về nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ hoạt động truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ điều kiện về vật chất kỹ thuật cho các đối tượng khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ liên kết, kết nối mạng lưới cho khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ khác dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. ​

Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND​

Lượt người xem:  Views:   1040
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền