Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 12/04/2019, 11:00
Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/04/2019 | Trần Thắm

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục ​hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã. ​

Theo đó, Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: 742 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành; 153 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 61 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1127/QĐ-UBND, ngày 05/5/2017 về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.​

Tải về Quyết định.​

Lượt người xem:  Views:   311
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền