Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 10/01/2019, 17:00
Đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/01/2019 | Đoan Trang

TTĐT - ​Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn nhằm đánh giá chi tiết, khách quan về kết quả hoạt động, chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; kết quả và thông tin thu thập được phản ánh thực tế, khách quan và là căn cứ đề ra giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung các cấp, bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương đạt mức trên 80% vào năm 2020.

Đối tượng đo lường sự hài lòng là cơ quan hành chính nhà nước cấp sở, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức.

Trung tâm Hành chính công phối hợp Tổ điều tra xã hội học của Hội đồng đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Bưu điện tỉnh, các sở, ban, ngành tổ chức chọn mẫu điều tra xã hội học; tổ chức điều tra xã hội học được thực hiện dưới hình thức phát phiếu khảo sát để cá nhân, tổ chức tự nghiên cứu và trả lời; tổng hợp, phân tích số liệu và báo cáo kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, kết quả và các giải pháp khắc phục, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức dễ dàng tiếp cận Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính.

Lượt người xem:  Views:   1380
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền