Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 26/07/2018, 18:00
Đính chính Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 18/05/2018 và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 18/05/2018 của UBND tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/07/2018 | Đoan Trang

TTĐT - ​UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2009/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND​ ngày 18/05/2018 của UBND tỉnh Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND​ ngày 18/05/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể ngày 01/6/2018 và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND.

Theo đó, đính chính Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND như sau: "UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 103 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13…" nay sửa thành: "UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 103 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13…"

Đính chính Điểm a và b Khoản 5 Điều 8 của Quy định Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND như sau: "Đối với …theo quy định tại tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 của Quy định này có công trình xây dựng từ cấp II trở xuống được xây dựng trên địa bàn huyện.

Đối với…quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 của Quy định nay có công trình xây dựng từ cấp II trở xuống được xây dựng trên địa bàn huyện". nay sửa thành: "Đối với …theo quy định tại tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 của Quy định này có công trình xây dựng từ cấp II trở xuống được xây dựng trên địa bàn huyện.

Đối với…quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 của Quy định nay có công trình xây dựng từ cấp II trở xuống được xây dựng trên địa bàn huyện".

Lượt người xem:  Views:   2282
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền