Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 14/04/2017, 15:00
Xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2017 | Phương Chi

TTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2017.

Việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương” (gọi tắt là Huy hiệu) để ghi nhận thành tích, công lao đóng góp của các cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có cống hiến cho quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Bình Dương; động viên, giáo dục, nêu gương trong cộng đồng dân cư, phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương văn minh, hiện đại.

Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Bình Dương.

Việc xét và đề nghị tặng Huy hiệu thực hiện theo nguyên tắc cấp nào, cơ quan, doanh nghiệp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động hiện đang công tác, lao động, sản xuất hoặc trước khi nghỉ chế độ, chịu trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị khen thưởng. Thủ tục hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huy hiệu thực hiện theo Khoản 48 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

Việc trao tặng Huy hiệu được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng cho cá nhân là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo của tỉnh. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tổ chức trao tặng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trao tặng cho các cá nhân thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc cá nhân ngoài tỉnh do cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen thưởng.

Lượt người xem:  Views:   1728
Chia sẻ:
Share:
Tin liên quan
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền