Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 20/07/2016, 01:00
Bình Dương: Tiếp tục tạo sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/07/2016 | Phương Chi

TTĐT - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào học tập và làm theo Bác tại tỉnh Bình Dương đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Đây là tiền đề, nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Chú trọng "làm theo Bác"

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong 5 năm qua (2011-2016), cấp uỷ Đảng và cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương đã tập trung quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW (gọi tắt là Chỉ thị 03) ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc, bài bản. Việc thực hiện Chỉ thị 03 được Tỉnh ủy Bình Dương tập trung chỉ đạo vào việc "làm theo". Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sáng tạo nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện; việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm được tổ chức kịp thời. Từ đó, việc "Làm theo Bác" đã dần đi vào nề nếp, trở thành phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 03, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của các bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày càng được nâng cao. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị được các cấp ủy chú trọng thực hiện, đặc biệt là giải quyết có hiệu quả những bức xúc nổi cộm được dư luận quan tâm.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy luôn gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Từng tập thể, cá nhân đưa các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình thành nội dung đăng ký làm theo Bác hàng năm. Trên cơ sở đó, hàng tháng và cuối năm có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện. Những khuyết điểm, hạn chế chưa được khắc phục dứt điểm sẽ được đưa vào nội dung đăng ký làm theo của năm sau để tiếp tục thực hiện. Kết quả, những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến nay cơ bản đã được các cấp, các ngành tập trung khắc phục, xử lý dứt điểm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.


Mô hình xây dựng chính quyền, công sở thân thiện tại TX.Dĩ An đã đem lại hiệu quả thiết thực. Ảnh: Hồ Văn

Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03, các địa phương, đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu như, mô hình "Gần dân, sát dân" (TX.Bến Cát), "Tiết kiệm vì trách nhiệm và tri ân", "Tiết kiệm giúp đỡ người hoạn nạn, khó khăn" (huyện Bàu Bàng), "Gần dân, sát dân, giúp dân" (TX.Dĩ An), "Nụ cười công sở" (TX.Tân Uyên), "Mỗi ngày làm một việc tốt" (Đảng ủy Công an tỉnh), "Vì người lao động" (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp)… Trong nhân dân xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt xây dựng khu phố, ấp văn hóa, những tấm gương hy sinh lợi ích cá nhân vì công việc chung (hiến đất mở đường, tích cực tham gia các phong trào xã hội, xây dựng nông thôn mới), góp phần tạo sự lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong xã hội.


Cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp 4, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng cùng nhân dân góp sức làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Tâm Bình

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước mắt, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Làm theo Bác" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết đại hội cấp mình và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 của địa phương, đơn vị.

Tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; coi đây là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là của người đứng đầu các cấp, các ngành để tạo sự lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong Đảng và trong xã hội.

Chú trọng việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo" bằng những việc làm cụ thể, kết hợp giữa "xây" với "chống", kết hợp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong Đảng và xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước, cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và để nhân dân có thể giám sát.


Ông Phạm Văn Cành (thứ 2 từ trái sang) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Thanh Liêm (thứ 2 từ phải sang) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần có những giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Bình Dương đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

Bí thư nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn nhằm tăng cường đoàn kết, tạo sức mạnh tinh thần, quyết tâm chính trị để vượt qua khó khăn, thách thức, tạo động lực thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Do đó, các ngành, các cấp, toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm đoàn kết thực hiện thành công những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.


Lượt người xem:  Views:   3666
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền