Thông tin tuyên truyền
Thứ 6, Ngày 20/02/2009, 08:07
Rút ngắn thời hạn thẩm tra một số dự án dầu khí
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/02/2009
(Chinhphu.vn) - Kể từ ngày 6/4/2009, một số quy định mới về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí theo Nghị định 17/2009/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành. Đây là những nội dung quan trọng bao gồm thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ cũng như thời gian thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.
Quy định mới về thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Theo Nghị định vừa ban hành sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 121/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư đối với các dự án dầu khí được hình thành thông qua ký kết hợp đồng dầu khí có sử dụng vốn nhà nước từ 3.000 tỷ đồng trở lên hoặc vốn của các thành phần kinh tế từ 5.000 tỷ đồng trở lên; mức vốn này cao hơn so với quy định cũ tương ứng là 1.000 tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền chấp thuận đầu tư đối với dự án dầu khí được hình thành thông qua chuyển nhượng quyền lợi tham gia vào hợp đồng dầu khí, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ công ty có sử dụng vốn nhà nước từ 5.000 tỷ đồng trở lên hoặc vốn của các thành phần kinh tế từ 8.000 tỷ đồng trở lên.
Bổ sung thêm quy định về Người điều hành
Người điều hành dự án dầu khí là doanh nghiệp do Nhà đầu tư thành lập để triển khai dự án dầu khí ở nước ngoài. Trường hợp Nhà đầu tư uỷ quyền cho Người điều hành triển khai dự án dầu khí, Người điều hành được ghi tên trong Giấy chứng nhận đầu tư và được phép sử dụng Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh để phục vụ các hoạt động liên quan đến triển khai dự án.
Khi có thay đổi liên quan đến Nhà đầu tư, Người điều hành thì Nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
Rút ngắn thời gian thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Thời gian thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cũng được rút ngắn hơn so với Nghị định cũ. Cụ thể, đối với dự án dầu khí không thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Thủ tướng Chính phủ hoặc dự án dầu khí sau khi điều chỉnh tổng mức đầu tư có sử dụng vốn nhà nước từ 3.000 tỷ đồng trở lên hoặc vốn của các thành phần kinh tế từ 5.000 tỷ đồng trở lên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thủ tục này theo quy định cũ phải mất 30 ngày.
Đặc biệt, đối với dự án dầu khí được hình thành thông qua chuyển nhượng quyền lợi tham gia vào hợp đồng dầu khí, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ công ty và các dự án dầu khí khác mà Nhà đầu tư giải trình rõ lý do cấp bách xin rút ngắn thời hạn thẩm tra, thời hạn 25 ngày sẽ giảm xuống còn 3 ngày.
Trong việc chấm dứt và thanh lý dự án dầu khí, Nghị định yêu cầu trước khi chấm dứt hoạt động của dự án dầu khí, Nhà đầu tư phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, quyết định.
Phương Mai (Nguồn: Nghị định 17/2009/NĐ-CP)
(Theo www.chinhphu.vn)
Lượt người xem:  Views:   303
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền