Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 17/02/2009, 03:31
Quyết định về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/02/2009
Kể từ 12/02, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam (VND) là 6,9%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 5,4%/năm.
Nội dung trên được ban hành theo Quyết định số 291/QĐ-BTC ngày 12/2 do Bộ Tài chính ban hành về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
Như vậy, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam đã được điều chỉnh từ 10,2% trước đó xuống còn 6,9%/năm.
Bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,9%/năm xuống còn 5,4%/năm.
Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng VND là 2,1%/năm, đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,6%/năm.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 114/2008/QĐ-BTC ngày 5/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư./.
N.C
(Theo Bộ Tư pháp)
Lượt người xem:  Views:   423
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật(Time)

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Email

Từ khóa

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin tuyên truyền