Quy hoạch phát triển KT-XH
252/QĐ-TTg 
Số Ký hiệu:
252/QĐ-TTg 
Ngày ban hành:
13/02/2014 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
13/02/2014 
Trích yếu:

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng năm 2030