Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 23/04/2009, 00:00
Trường hợp trừ tiền thuê đất để kinh doanh vào chi phí hợp lý
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/04/2009
Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Long Hà (Quảng Ninh) hợp đồng thuê đất của cá nhân làm địa điểm kinh doanh, bên cho thuê không có hóa đơn. Đại diện công ty muốn biết: Công ty có được trừ khoản tiền thuê đất vào chi phí hợp lý không và thủ tục thực hiện như thế n&agr...
Vấn đề trên, ngày 12/3/2009 Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã có Văn bản số 1009/CT-TTHT trả lời như sau:
 
1. Khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: Tại điểm 1.1 và 1.2, Mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN quy định: "Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 
Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 
2. Về hóa đơn: Tại điểm 2, Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn hướng dẫn: "Các hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển; hộ kinh doanh vi phạm bị cơ quan thuế từ chối bán hóa đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, hoặc không phải là kinh doanh thường xuyên nhưng có phát sinh doanh thu về hàng hóa, dịch vụ, nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn sẽ được cơ quan Thuế cấp hóa đơn bán hàng lẻ (không thu tiền) để giao cho khách hàng."
 
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, để được tính trừ vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế của công ty đối với tiền thuê đất làm địa điểm kinh doanh thì phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Trường hợp cá nhân không có đăng ký kinh doanh và có hoạt động cho thuê đất thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn bán lẻ, khi nhận hóa đơn phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
Cá nhân cho thuê đất phải thực hiện đúng theo quy định chung về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất tại Điều 106 và 107 Luật Đất đai năm 2003.
 
Theo chinhphu.vn
Lượt người xem:  Views:   555
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
  Manage PermissionsManage Permissions
  |
  Version HistoryVersion History

  Tiêu đề

  Hình ảnh

  Hình ảnh mô tả

  Tóm tắt

  Nội dung

  Link thay thế nội dung

  Ngày xuất bản

  Tin nổi bật

  Phân loại

  Số Trang

  Số Ảnh

  Số tiền

  Trạng thái

  Lịch sử

  Số lượt người đọc

  Loại bài viết

  Audio

  Tin liên quan

  Từ khóa

  FriendlyName

  Email

  Tác giả

  Hệ số ảnh

  Hệ số lương cơ sở

  Hệ số tin

  LuongCoSo

  Tiền nhuận bút

  Approval Status

  Attachments

  Content Type: Tin Tức Mở Rộng
  Version:
  Created at by
  Last modified at by
  Thông tin cần biết