Bộ máy tổ chức
Thứ 5, Ngày 30/10/2014, 03:41
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/10/2014

BAN LÃNH ĐẠO


Ông Nguyễn Vĩnh Toàn

Chức vụ: Giám đốc

Email: toannv@binhduong.gov.vn

 

Ông Đoàn Quang Cảnh

Chức vụ: Phó Giám đốc

Email: canhdq@binhduong.gov.vn

CÁC PHÒNG

  1. Văn phòng: (0274) 3.855.263
  2. Phòng Kế hoạch – Tài chính
  3. Phòng Kỹ thuật Dân dụng
  4. Phòng Kỹ thuật Hạ tầng

ĐỊA CHỈ

Tầng 4, tháp B, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.855.263

Email: banqldadtxd@binhduong.gov.vn

CHỨC NĂNG

  1. Làm chủ đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thuộc các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và các dự án khác được UBND tỉnh giao.
  2. Tổ chức quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện một số dịch vụ tư vấn trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao và đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi thực hiện dịch vụ tư vấn.
  3. Tham gia tham mưu đề xuất chủ đầu tư xây dựng các dự án theo quy hoạch, chương trình, kế hoạch của tỉnh phù hợp với lĩnh vực được phân công.
  4. Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ quản lý sử dụng công trình hoặc chủ đầu tư (đối với công trình làm tư vấn quản lý dự án) khi kết thúc xây dựng.

NHIỆM VỤ

1.     Thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư, gồm:

a.      Lập kế hoạch: Phối hợp với các cơ quan chức năng trình phê duyệt kế hoạch triển khai dự án, kế hoạch bố trí vốn hàng năm;

b.     Tổ chức thực hiện công tác đề xuất chủ trương đầu tư của dự án theo phân công của UBND tỉnh;

c.      Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị dự án: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;

d.     Tổ chức thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán xây dựng (theo phân cấp); phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; tạm ứng, giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;

e.      Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyến toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;

f.       Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến dộ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban theo quy định;

g.     Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

h.     Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2.     Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:

a.      Tổ chức thực hiện nhiệm quản lý dự án gồm các nội dung: Quản lý phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

b.     Thành lập các Ban điều hành dự án và giao nhiệm vụ thực hiện một số nội dung nêu trên. Ban Xây dựng và ban hành quy chế làm việc để cụ thể hóa nhiệm vụ của Ban Điều hành dự án.

QUYỀN HẠN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

a.      Lập dự án khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định;

b.     Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về lập, quản lý dự án;

c.      Lựa chọn, ký kết hợp đồng với Nhà thầu, đơn vị tư vấn để triển khai các nội dung của dự án; thuê tổ chức, cá nhân hoặc thuê chuyên gia có chuyên môn phù hợp tham gia thực hiện một số khâu để bảo đảm hiệu quả của dự án;

d.     Thực hiện dịch vụ tư vấn quản lý dự án đối với chủ đầu tư khác khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định;

e.      Giám sát thi công xây dựng công trình do Ban làm chủ đầu tư hoặc làm dịch vụ tư vấn giám sát công trình cho chủ đầu tư khác khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật, khi có yêu cầu.

(Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trên ban hành kèm theo Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, thay thế Quyết định số 3723/QĐ-UBND ngày 29/12/2017)

Lượt người xem:  Views:   41881
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Time)

Phân loại

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

FriendlyName

Tin nổi bật

Audio

Email

Từ khóa

Tác giả

Hệ số ảnh

Hệ số lương cơ sở

Hệ số tin

LuongCoSo

Tiền nhuận bút

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Bộ máy tổ chức