Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương
Đại biểu. Nguyễn Văn Lợi
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng
Đại biểu. Nguyễn Tân Cương
Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội
Đại biểu. Lê Văn Khảm
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương
Đại biểu. Nguyễn Thị Ngọc Xuân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Đại biểu. Nguyễn Văn Dành
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương
Đại biểu. Nguyễn Hoàng Bảo Trân
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đại biểu. Phạm Trọng Nhân
Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm TổngThư ký Hội Luật gia Việt Nam
Đại biểu. Trần Công Phàn
Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Đại biểu. Vũ Huy Khánh
Linh mục, Chánh xứ, Hạt trưởng Hạt Phước Thành, Giáo phận Phú Cường, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương
Đại biểu. Nguyễn Văn Riễn
Quản lý, Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch HĐQT
Đại biểu. Nguyễn Quang Huân

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Đoàn đại biểu Quốc hội là tổ chức của các đại biểu Quốc hội được bầu tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc được chuyển đến công tác tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Đoàn đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức để các đại biểu Quốc hội tiếp công dân; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở địa phương tổ chức, bảo đảm các điều kiện để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri với các hình thức phù hợp;

b) Tổ chức để các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

c) Tổ chức hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và tổ chức để các đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện nhiệm vụ giám sát tại địa phương; tham gia và phối hợp với Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trong các hoạt động giám sát tại địa phương; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân mà đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp thông tin, báo cáo về những vấn đề mà Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm;

d) Báo cáo với Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

đ) Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội.

3. Đoàn đại biểu Quốc hội có Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn do Đoàn đại biểu Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội của Đoàn và được Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức và điều hành các hoạt động của Đoàn.

Phó Trưởng đoàn giúp Trưởng đoàn thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn. Khi Trưởng đoàn vắng mặt thì Phó Trưởng đoàn được Trưởng đoàn ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Trưởng đoàn.

4. Đoàn đại biểu Quốc hội có trụ sở làm việc. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương. Kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội do ngân sách nhà nước bảo đảm.

(Điều 43 Luật số 57/2014/QH13 - Luật Tổ chức Quốc hội)

   
Địa chỉ
​Tầng 20, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
Điện thoai: 0274 3 858 682;
Fax           : 0274 3 859 561;