Văn bản báo cáo chuyên đề
141/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
141/BC-UBND 
Ban hành:
26/06/2018 
Người ký:
Đặng Minh Hưng 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
26/06/2018 
Trích yếu:

Kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ​​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: