Thông báo - Báo cáo - Thư mời
22/TM-UBND  (17/01/2024 )
Họp thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn theo phương thức đối tác công tư (PPP) và dự án Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc 
Tài liệu đính kèm: