Thông báo
68/TB-HĐXT 
Số Ký hiệu:
68/TB-HĐXT 
Ban hành:
07/10/2016 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
07/10/2016 
Trích yếu:
Kết quả bỏ phiếu xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", Thầy thuốc Ưu tú" tỉnh Bình Dương lần thứ 12 
Nội dung Tập tin Đính kèm: