Thông báo
124/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
124/TB-UBND 
Ban hành:
01/08/2016 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
01/08/2016 
Trích yếu:
Điều chỉnh, bổ sung lịch làm việc của UBND tỉnh 
Nội dung Tập tin Đính kèm: