Thông báo
08/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
08/TB-UBND 
Ban hành:
19/01/2016 
Người ký:
 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
19/01/2016 
Trích yếu:
Về Chương trình làm việc tháng 02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Nội dung Tập tin Đính kèm: