Thông báo
02/TB-UBND 
Số Ký hiệu:
02/TB-UBND 
Ban hành:
05/01/2016 
Người ký:
Phạm Trọng Nhân 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
05/01/2016 
Trích yếu:
Về việc thay đổi lịch làm việc tuần của UBND 
Nội dung Tập tin Đính kèm: