Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
147/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
147/BC-UBND 
Ban hành:
05/07/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Báo cáo 6 tháng đầu năm 
Hiệu lực:
05/07/2018 
Trích yếu:

​Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: