Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
111/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
111/BC-UBND 
Ban hành:
01/06/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
01/06/2018 
Trích yếu:

​Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2018 

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: