Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
1913/UBND-TH 
Số Ký hiệu:
1913/UBND-TH 
Ban hành:
09/05/2018 
Người ký:
CT Trần Thanh Liêm 
Cơ quan:
UBND 
Loại văn bản:
Báo cáo 6 tháng đầu năm 
Hiệu lực:
09/05/2018 
Trích yếu:

​Báo cáo công t​ác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: