Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
117/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
117/BC-UBND 
Ban hành:
10/05/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
10/05/2023 
Trích yếu:

​Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2023​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: