Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
90/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
90/BC-UBND 
Ban hành:
11/04/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quý 
Hiệu lực:
11/04/2023 
Trích yếu:

​Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I và những nhiệm vụ trọng tâm quý II n​ăm 2023​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: