Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
66/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
66/BC-UBND 
Ban hành:
22/03/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
22/03/2023 
Trích yếu:

​Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2023​

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: