Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
34/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
34/BC-UBND 
Ban hành:
08/02/2023 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Tháng 
Hiệu lực:
08/02/2023 
Trích yếu:

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2023

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: