Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
404/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
404/BC-UBND 
Ban hành:
29/12/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Năm 
Hiệu lực:
29/12/2022 
Trích yếu:

​Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: