Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
364/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
364/BC-UBND 
Ban hành:
02/12/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Năm 
Hiệu lực:
02/12/2022 
Trích yếu:

​Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: