Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội
290/BC-UBND 
Số Ký hiệu:
290/BC-UBND 
Ban hành:
07/10/2022 
Người ký:
Võ Văn Minh 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Quý 
Hiệu lực:
07/10/2022 
Trích yếu:

​Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: